Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm này đã được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét kỹ lưỡng về năng lực, sở trường kinh nghiệm cán bộ và xét trên bình diện chung công tác cán bộ của Đảng bộ TP.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM. Ông Nguyễn Thọ Truyền sinh năm 1969. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Nguyễn Thọ Truyền từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức; Chủ tịch HĐND quận; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Thủ Đức; Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

TP HCM điều động nhiều cán bộ cấp quận về Thành ủy - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thọ Truyền, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, ông Lê Văn Tân

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh sinh năm 1966. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh từng giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Tân, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 6, Chủ tịch HĐND Quận 6 giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Ông Lê Văn Tân sinh năm 1962. Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa, Cử nhân Kinh tế. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, ông Lê Văn Tân từng giữ các chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 6, Chủ tịch HĐND quận; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 6.

Tin, ảnh: Bảo Ngọc