UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Bình Chánh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phong Phú, do Công ty Cổ phần  Khu công nghiệp Phong Phú làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND TP HCM giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP HCM tại Thông báo số 509 ngày 13-8-2019. Báo cáo UBND TP HCM kết quả thực hiện trước ngày 20-10-2019.

UBND TP HCM cũng giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ xử lý đối với các công trình phát sinh theo quy định.

Giật mình với 58 công trình không phép ở KCN Phong Phú - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Phong Phú

Trước đó, vào tháng 8-2019, Sở Xây dựng đã kiểm tra hiện trạng tại dự án KCN Phong Phú. Qua kiểm tra, các cơ quan phát hiện tại dự án có 58 công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng.

Trong đó có 13 công trình mới phát sinh chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm; 45 công trình đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; 36 công trình đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 9 công trình đang đề xuất UBND TP HCM ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hết thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 6 công trình đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 11 công trình đang chờ UBND TP HCM ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Phong Phú xây dựng công trình không phép, Sở Xây dựng đã phối họp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP và UBND xã Phong Phú, huyện Bình Chánh lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Sở Xây dựng cũng đã tham mưu trình UBND TP HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi chủ đầu tư không chấp hành ngưng thi công, tiếp tục xây dựng vi phạm.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, hiện nay, tình hình quản lý, sử dụng đất các dự án tại Khu công nghiệp Phong Phú diễn biến phức tạp. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Phong Phú sử dụng đất sai mục đích, tự ý ký hợp đồng cho phép các tổ chức, cá nhân khai thác mặt bằng tại phần đất thực hiện dự án để kinh doanh, sau đó các tổ chức, cá nhân lấn chiếm thêm, xây dựng trái phép, gây mất mỹ quan, mất an ninh trật tự tại dự án, có khả năng dẫn đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp hợp đồng giữa các đơn vị.

Đầu năm 2002, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phong Phú tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM với diện tích 163,3 ha.

Thủ tướng Chính phủ giao Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Phong Phú làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN với tổng mức vốn 436,5 tỉ đồng bằng nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn ứng trước của các nhà đầu tư.

Phan Anh