Theo đó, thực hiện nội dung đã được thống nhất giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, UBND TP HCM báo cáo, kiến nghị Bộ Quốc phòng về việc bàn giao khu đất di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, đỉa điểm số 2, đường Tôn Đức Thắng, quận 1 (khoảng 6.000,7 m2) để TP HCM quản lý và đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích như sau: 

Về chủ trương thực hiện, Thường trực Thành ủy TP HCM đã có chủ trương tại Công văn số 11003-CV/VPTƯ ngày 21-3-2019 của Văn phòng Thành ủy TP HCM về di tích cần bảo tồn trong dự án xây dựng khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, như sau: "Đối với Di tích lịch sử Địa điếm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP làm việc với Bộ Quốc phòng về việc thực hiện quy hoạch, thiết kế, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử này theo hướng TP sẵn sàng tiếp nhận bàn giao từ Bộ Quốc phòng để đầu tư, tu bổ, tôn tạo và quản lý thống nhất Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong tổng thể khu Bảo tàng Tôn Đức Thắng tại TP".

Tại hội nghị ngày 7-6-2019 giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, có nội dung đồng ý về chủ trương: Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, địa điểm số 2, đường Tôn Đức Thắng, quận 1 (khoảng 6.000,7 m2) để TP HCM quản lý và đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích.

TP HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất tại Ba Son - Ảnh 1.

Về thông tin quy hoạch khu đất di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, địa điểm số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM: Theo đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn Ba Son phường Bến Nghé, quận 1 được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 6059/QĐ-UBND ngày 18-11-2015 và Quyết định số 95/QĐ-SQHKT ngày 11-11-2015, khu vực lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thuộc trọn khu đất ký hiệu "VHBT" có chức năng đất văn hóa bảo tồn, phương án bảo tồn đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thống nhất tại Công văn số 4612/BVHTTDL-DSVH ngày 5-11-2015 về việc thỏa thuận phương án bảo tôn và phát huy giá trị khu vực Ba Son gắn liền với lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ngày 30-3-2016, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 1269/QĐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh tên gọi và khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia như sau: Tên gọi "Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, gồm: ụ tàu nhỏ và triền nề, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM". Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, gồm: khu vực bảo vệ I có diện tích 2.855,7 m2; khu vực bảo vệ II có diện tích 3.145 m2 với tổng diện tích là 6.000,7 m2. Hiện tại, khu đất này do Tổng Công ty Ba Son - Công ty TNHH MTV quản lý và đã được UBND TP HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất quốc phòng).

Theo Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 8-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vân tải TP HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn Bến Thành Suối Tiên, có hướng tuyến đi ngang khu vực này hiện đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện với một số yêu cầu bố trí hệ thông kỹ thuật và thi công đặc thù cần sớm có phương án xử lý về mặt không gian kiến trúc cảnh quan nhằm hạn chế phát sinh các tác động tiêu cực đến khu vực di tích.

Kiến nghị của UBND TP: Để bảo tồn và phát huy tốt giá trị di tích lịch sử Địa điếm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, địa điểm số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, đồng thời tiến hành lập phương án thiết kế quy hoạch tổng thể khu di tích hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan, UBND TP HCM đề nghị Bộ Quốc phòng đồng ý bàn giao khu đất di tích trên và các tài sản gắn liền với di tích cho TP HCM quản lý và đầu tư dự án.

Sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Quốc phòng, UBND TP HCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan phối hợp với Tổng Công ty Ba Son - Công ty TNHH MTV thực hiện các thủ tục có liên quan để tiếp nhận, quản lý đối với khu đất di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son theo đúng quy định.

Bảo Nghi