Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng đối với các đảng viên là lãnh đạo quận 6 trong việc thiếu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Phòng LĐ-TB-XH trong việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo, để xảy ra vụ việc tham ô tiền quỹ xoá đói giảm nghèo tại phường 11, quận 6, dẫn đến 4 cán bộ là phó chủ tịch UBND phường; cán bộ chuyên trách; thủ quỹ ban xóa đói, giảm nghèo của phường bị xử lý trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 Nguyễn Thanh Hoàng, nguyên bí thư chi bộ, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH quận 6.

Ủy Ban kiểm tra Thành ủy TP HCM kỷ luật nhiều đảng viên quận 6 - Ảnh 1.

Phòng LĐ-TB-XH quận 6

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 6 kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến vụ việc nêu trên theo thẩm quyền quản lý cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 6 đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên, cụ thể: Về tổ chức đảng: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy phường 11, quận 6 nhiệm kỳ 2010-2015; khiển trách Đảng ủy phường 11, quận 6 nhiệm kỳ 2015-2020.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chi bộ Phòng LĐ-TB-XH quận 6 nhiệm kỳ 2010 - 2012, nhiệm kỳ 2012 - 2015 và nhiệm kỳ 2014-2017.

Về đảng viên: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chi ủy viên đối với bà Hồng Diễm Kiều, Phó Trưởng Ban quản lý chợ Bình Tiên, nguyên Phó Trưởng phòng LĐ-TB-XH quận, Phó Ban chuyên trách Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá quận (giai đoạn 1/2012 - 12/2015).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND quận Nguyễn Ngọc Trung, nguyên là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường 11 (giai đoạn 1/2012 - 12/2015).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 cá nhân: Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Phùng Văn Phú, nguyên là Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH quận (giai đoạn 1/2014 - 12/2015) và Phó Giám đốc Ban Quản lý Công viên quận 6 Dư Ngọc Thùy, nguyên là Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 11 (giai đoạn 01/2012 - 12/2015).

TRƯỜNG HOÀNG