UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ viếng và truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP HCM.

Theo đó, lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 6-10. Lễ truy điệu vào lúc 9 giờ ngày 7-10, tại Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1).

UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ và ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày Quốc tang (ngày 6 và 7-10).

Nhân dân và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang; không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo băng viếng tang (màu đen, chữ trắng) ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu chuẩn bị.

Trường Hoàng