Ngày 22-9, HĐND quận Thủ Đức – TP HCM khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp đột xuất) để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND quận và các chức danh ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại kỳ họp, 33/33 đại biểu đã bầu ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận ủy Thủ Đức giữ chức Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2016-2021.

TP HCM: Ông Trương Trung Kiên làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức - Ảnh 1.

Ông Trương Trung Kiên (thứ 2 từ phải sang) được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Trước đó, ngày 16-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã chỉ định ông Trương Trung Kiên, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu cũng bầu bà Phan Thị Kim Sinh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy giữ chức Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức thay ông Nguyễn Thọ Truyền, đã được HĐND miễn nhiệm tại kỳ họp.

Các đại biểu cũng miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND quận đối với ông Trần Văn Dũng, xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, bầu ông Lâm Quốc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận.

Tin-ảnh: Phan Anh