Ngày 26-12, Thành ủy TP HCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận - huyện, sở - ngành và tương đương đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM thông tin trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã phê duyệt quy hoạch và bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo đối với quận- huyện. Cụ thể, quy hoạch nguồn nhân sự ban chấp hành quận - huyện là 1.816 người, ban thường vụ quận - huyện ủy 588 người, bí thư quận - huyện ủy là 80 người, phó bí thư chuyên trách công tác Đảng là 116 người, chủ tịch UBND quận- huyện là 91 người, phó chủ tịch UBND quận - huyện là 324 người.


Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (thứ 2 từ phải qua) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang (thứ 3 từ trái qua) trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Bảo Nghi

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (thứ 2 từ phải qua) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang (thứ 3 từ trái qua) trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Bảo Nghi

Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện triển khai có hiệu quả đồng bộ nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch nhằm chủ động tạo nguồn, chuẩn bị tốt nhân sự đảm bảo chất lượng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; đặc biệt, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo thật tốt nhiệm vụ thường xuyên. Đặc biệt, tập trung chăm lo Tết cho người dân khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Thành ủy TP HCM cũng đề nghị không chở lịch, chở quà về 127 Trương Định và 56 Trương Định. Đề nghị chấp hành nghiêm Quy định 55 của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017.

Trường Hoàng