UBND TP HCM vừa có công văn khẩn, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành 100% làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip.

Đồng thời đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD trong tháng 4-2023 để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, vận động, tuyên truyền đến gia đình, người thân và bạn bè về các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử trên nền tảng ứng dụng VNelD để sớm thực hiện việc đăng ký làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử.

TP HCM ra công văn khẩn, 100% công chức phải sử dụng VNelD - Ảnh 1.

UBND TP HCM yêu cầu 100% cán bộ, công chức có tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD

Đối với tài khoản định danh Mức 1, trực tiếp đăng ký thông qua ứng dụng VNelD di động; đối với tài khoản định danh Mức 2, đến cơ quan Công an cấp huyện, cấp xã (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) và làm thủ tục đăng ký.

Khi kích hoạt thành công và đăng nhập sử dụng ứng dụng VNelD mới được tính là cấp tài khoản định danh điện tử thành công.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phân công cán bộ làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong công tác đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện.

Việc thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD đưa vào tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Các sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan tổ chức Đảng phải chủ động rà soát lập danh sách cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chưa cấp tài khoản định danh điện tử Mức 2 gửi về Công an thành phố để tổ chức cấp.

Cơ quan cấp huyện, cấp xã rà soát lập danh sách cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chưa cấp tài khoản định danh điện tử Mức 2 gửi về Công an cấp huyện nơi công tác để được hướng dẫn cấp.

UBND TP HCM cho biết tính đến ngày 1-3-2023, thành phố đã tổ chức cấp gần 1,5 triệu tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, theo thống kê của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an, chỉ có hơn 300.000 tài khoản định danh điện tử kích hoạt thành công, đạt tỉ lệ 20,3%.
PHAN ANH