Ngày 16-4, Ban Cán sự Đảng UBND TP HCM đã có tờ trình gửi Thường trực Thành ủy; Ban Thường vụ Thành ủy TP về tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân trên địa bàn TP.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND TP, hiện nay toàn bộ các quận - huyện đã tổ chức lấy ý kiến những người trong Ban điều hành khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân.

Các ý kiến đều cho rằng dù mô hình nào cũng là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan trọng là mức phụ cấp, hỗ trợ phải được nâng cao, có bảo hiểm y tế để khuyến khích, động viên người tham gia.

Vì vậy, đa số ý kiến ủng hộ tổ chức lại 1 cấp bên dưới phường - xã - thị trấn nhằm đảm bảo chấp hành quy định của Trung ương, tinh gọn bộ máy, tinh giản nhân sự, phụ cấp được tăng lên.

Từ trước tới nay, TP duy trì mô hình 2 cấp: khu phố - ấp theo quy định Trung ương và thêm 1 cấp trung gian tổ dân phố - tổ nhân dân.

TP HCM: Tinh giản hơn 53.000 người hoạt động không chuyên trách - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của khu phố, tổ dân phố của quận Gò Vấp vừa qua (Ảnh: Trường Hoàng)

Do đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP kiến nghị sắp xếp lại mô hình tổ chức dưới phường - xã - thị trấn chỉ còn 1 cấp với tên gọi như cũ là "khu phố - ấp" (dưới phường - thị trấn là khu phố, dưới xã là ấp, không còn tổ dân phố - tổ nhân dân), đảm bảo phù hợp theo quy định của Trung ương và vẫn tiếp nối quá trình lịch sử hình thành, phát triển của TP từ sau giải phóng đến nay,

Việc này nhằm đảm bảo xây dựng hệ thống pháp lý, chi ngân sách nhà nước, mô hình tổ chức dưới phường - xã - thị trấn đúng quy định của Trung ương. Đồng thời xây dựng tổ chức dưới phường - xã - thị trấn sát dân, gần dân, trực tiếp truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nhân dân.

Đáng chú ý, khi giảm sẽ tinh gọn số tổ chức dưới phường - xã - thị trấn từ 27.426 xuống còn khoảng 5.242; tinh giản số người hoạt động không chuyên trách từ 68.908 xuống còn khoảng 15.726 người; kinh phí giảm từ hơn 500 tỉ đồng xuống khoảng 461 tỉ đồng.

Song song đó, sẽ xóa bỏ tình trạng hành chính hóa, bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của khu phố - ấp đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư, chấp hành sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Tuân thủ pháp luật, thực hiện theo hương ước (quy ước); đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Phan Anh