Ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1971, quê Hưng Yên, thạc sĩ luật, là một trong các Trợ lý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ảnh 1.

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng

Như vậy, ngoài Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, VPCP còn có 5 Phó Chủ nhiệm gồm các ông: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Duy Hưng. 

Ngoài ra Thủ tướng còn có 2 Trợ lý gồm các ông: Bùi Huy Hùng, Cao Xuân Thành.

Các thư ký của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là: ông Cấn Đình Tài và ông Nguyễn Hoàng Anh.

T.Dũng