Theo đó, đối với việc tổ chức hội họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm yêu cầu trong giấy mời họp, ghi rõ thành viên khi đến dự họp phải đeo khẩu trang; các cuộc họp tại trụ sở UBND TP (86, Lê Thánh Tôn, quận 1) phải đảm bảo không quá 50 người, người dự họp phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau ít nhất 1,5 m; hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự ly gần; rửa tay trước và sau cuộc họp. Tiến hành vệ sinh phòng họp hàng ngày, sau mỗi cuộc họp.

Từ 16-3: Ra vào Trụ sở UBND TP HCM phải đeo khẩu trang, tổ chức họp không quá 50 người - Ảnh 1.

Một cuộc họp tổ chức tại Trụ sở UBND TP trong giai đoạn có dịch bệnh Covid-19

Cuộc họp nào có thể tổ chức trực tuyến được, thì tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm tránh tập trung đông người trong Trụ sở 86 Lê Thánh Tôn, quận 1.

Đối với việc vào Trụ sở số 86 Lê Thánh Tôn, Văn phòng UBND TP bố trí lực lượng, tổ chức kiểm tra từ cổng vào (thân nhiệt và đeo khẩu trang) đối với tất cả mọi người vào trong khuôn viên 86 Lê Thánh Tôn (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến làm việc; người đến tham dự họp, liên hệ công tác...).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng đề nghị các đơn vị trong khuôn viên Trụ sở số 86 Lê Thánh Tôn (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc) thông báo để tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết, tự trang bị khẩu trang và chấp hành các quy định đã đề ra.

Các nội dung trên sẽ áp dụng từ ngày 16-3-2020.

Phan Anh; ảnh: Nguyễn Phan