Theo đó, doanh thu thuần trong quý III đạt 1.872 tỉ đồng, tăng 8,4% so với năm trước, phần lớn nhờ đóng góp của ngành hàng cracker, bánh bông lan và bánh trung thu. doanh thu thuần 9 tháng tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp 9 tháng tăng 5,4%, đạt 1,627 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng 11,7% đạt 453 tỉ đồng; dự kiến cả năm sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

tính đến cuối quý III/2014, tổng tài sản của KDC đạt 8.103 tỉ đồng, tăng 27% so với đầu năm; trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 2.715 tỉ đồng, tăng 39% so với đầu năm.

N.Minh