Trong nhiệm kỳ mới, CĐ công ty đề ra các chỉ tiêu: 100% CĐ cơ sởxây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hằng năm; 100% CNVC-LĐ được phổ biến pháp luật lao động, Luật CĐ; bồi dưỡng giới thiệu ít nhất 250 đoàn viên ưu tú cho Đảng...

 

CNVC-LĐ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước tham gia chương trình “Giờ thứ 9”
CNVC-LĐ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước tham gia chương trình “Giờ thứ 9”

 

Thành lập từ tháng 10-2014, CĐ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước có 15 CĐ cơ sở trực thuộc với 6.000 CNVC-LĐ. Hơn 1 năm qua, CĐ công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút CNVC-LĐ tham gia như giải bóng đá, văn nghệ, hiến máu tình nguyện, tuyên dương người tốt - việc tốt, tham gia chương trình “Giờ thứ 9”...

 

Tin-ảnh: H.Đào