Từ đầu năm đến nay, qua đôn đốc, đã có 100% Công đoàn cơ sở các đơn vị phường, hành chính sự nghiệp, trường học công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 538/672 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ), đạt tỉ lệ 80%; có 32 đơn vị thực hiện thương lượng ký kết mới thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nâng tổng số bản TƯLĐTT còn hiệu lực là 551/672 (đạt 81,9%).

100% thỏa ước với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn chia sẻ tình hình hoạt động của đơn vị tại hội nghị

Qua phân tích, 100% TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ như: thỏa thuận tuần làm việc 40 đến 44 giờ; thưởng lương tháng 13; nâng lương trước niên hạn; thưởng doanh số, thâm niên; hỗ trợ kinh phí cho NLĐ học tập nâng cao trình độ, tiền thuê nhà...

Tin-ảnh: T.Nga