Hội diễn thu hút 1.019 diễn viên của 34 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tham gia. Các diễn viên tham gia biểu diễn tiết mục đơn nam, đơn nữ, song ca, tam ca, tứ ca, hợp ca, ca múa, múa, ca cổ...

1.019 diễn viên tham gia hội diễn

Các tiết mục có nội dung khơi dậy niềm tự hào của CNVC-LĐ với Tổ quốc, dân tộc; tự hào Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, về những thành quả to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu 40 năm của TP HCM - TP anh hùng... Hội diễn sẽ bế mạc và trao giải vào tối 18-9.

H.Đào