Ứng viên có cơ hội ứng tuyển vào 1.043 vị trí của 18 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Các ngành nghề cần nhiều lao động gồm: dệt may, tài chính, bảo vệ… Ngoài ra, ban tổ chức còn tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề, tư vấn pháp luật miễn phí cho người lao động.

Trước đó, sàn giao dịch việc làm lần 1 do trung tâm tổ chức cũng thu hút 4.161 lượt lao động đến tìm việc (trong đó có 961 người đăng ký qua internet). 1.039 ứng viên đã được doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp.

H.Nhung