CNVC-LĐ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thi tìm hiểu Vinh quang Công đoàn Việt Nam    ẢNH: NGÂN HÀ
CNVC-LĐ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thi tìm hiểu Vinh quang Công đoàn Việt Nam ẢNH: NGÂN HÀ

Lồng ghép với hội thi là cuộc thi hái hoa dân chủ dành cho khán giả với các chủ đề về pháp luật lao động, Luật An toàn giao thông đường bộ, phòng chống HIV/AIDS… Hơn 100 phần quà đã được trao cho các khán giả xuất sắc.

M.Chi