. Trong đó, có 5.498 người học nghề nông nghiệp, 5.822 người học nghề phi nông nghiệp và 227 người học trung cấp, cao đẳng, đại học.

Học nghề tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, TP HCM
Học nghề tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, TP HCM

Số lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề là 9.985 người/10.771 người đã học xong, đạt tỉ lệ 92,7%.

Tin-ảnh: N.Luân