Ngoài việc phổ biến nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Nghị quyết Trung ương 4, LĐLĐ quận Phú Nhuận cũng nhấn mạnh ngoài việc hoàn thành tốt công việc, đoàn viên phải thường xuyên giám sát, mạnh dạn bày tỏ chính kiến nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng tại nơi làm việc và địa phương.

Đồng thời, đoàn viên cần không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, tay nghề, bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

T.Nga