Ba năm qua, LĐLĐ huyện và các Công đoàn cơ sở đã tuyên truyền, vận động 24.279 lượt CNVC-LĐ học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong đó, CNVC-LĐ ở các doanh nghiệp đã thực hiện 1.440 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị trên 10 tỉ đồng; có 12.847 CNVC-LĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 229 CNVC-LĐ được tuyên dương lao động giỏi - lao động sáng tạo…

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn, trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu
Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn, trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Dịp này, 109 cá nhân tiêu biểu thuộc 64 Công đoàn cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động đã được LĐLĐ huyện biểu dương, 3 cá nhân được Huyện ủy tuyên dương, 9 cá nhân được LĐLĐ huyện đề nghị LĐLĐ TP tuyên dương.

Tin-ảnh: M.Chi