Mỗi ngày, NÐ đã phát 1.000 suất cơm cho các hộ nghèo tại phường 9, quận 5 và khách vãng lai. Tổng kinh phí cho đợt hoạt động từ thiện trên 30 triệu đồng do Ban Chấp hành NÐ và đoàn viên đóng góp. Ðây là năm thứ 4 liên tục, NÐ Bốc xếp An Ðông tổ chức bữa cơm nhân ái cho người nghèo. Từ năm 2000 đến nay, đoàn viên NÐ đã đóng góp trên 200 triệu đồng cho công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

L. Thủy