Ngoài hội thi thợ giỏi ngành may do LĐLĐ TP tổ chức, đến nay, đã có 173 lượt thi thợ giỏi ở các ngành, nghề được các đơn vị, doanh nghiệp (DN) tổ chức, thu hút hơn 34.000 CNVC-LĐ ở 1.399 đơn vị tham gia. Đặc biệt,  có rất nhiều ngành, nghề mới lần đầu tiên được CĐ cơ sở phối hợp với DN tổ chức thi tay nghề, như: chế biến gỗ, điêu khắc, sáng tác logo, xét nghiệm hóa sinh, cứu hộ viên giỏi; kỹ năng quản trị và điều hành DN, phục vụ buồng giỏi...


Hội thi thợ giỏi ngành may cấp TP do LĐLĐ TPHCM tổ chức trong năm 2009


Sau hội thi, công nhân đoạt giải được DN khen thưởng xứng đáng; nâng bậc, nâng lương trước thời hạn hoặc đề bạt vào vị trí cao hơn.

Tin-ảnh: K.Chi