Đó là những nội dung chính của hoạt động CĐ khối công nghiệp Liksin được đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2005 tổ chức ngày 28-2. Tại hội nghị, các CĐ cơ sở đã đăng ký thực hiện 19 công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Hà Thị Là, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, đề nghị các CĐ cơ sở trong khối tập trung nâng cao tay nghề, học vấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người lao động và nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động cho các tổ trưởng CĐ.

Tin –ảnh: N. Dương