Ban tổ chức sẽ trao 33 giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc và 5 giải phong trào cho các tập thể tích cực vận động CNVC-LĐ tham gia.

Hội thi karaoke với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ là sân chơi dành cho CNVC-LĐ được triển khai từ ngày 28-2. Đã có 247 tiết mục tham gia vòng sơ khảo.

T.Nga