Tính đến nay, LĐLĐ quận quản lý 981 CĐ cơ sở với gần 29.000 đoàn viên. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng hướng dẫn 37 đơn vị tổ chức đại hội CĐ cơ sở nhiệm kỳ 2013-2015, xác nhận 124 đơn vị chưa đủ điều kiện thành lập CĐ cơ sở.

Theo bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, từ nay đến ngày 2-9, CĐ quận sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển 2.500 đoàn viên, thành lập 150 CĐ cơ sở ngoài Nhà nước; tổ chức thường xuyên các lớp kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ CĐ ngoài Nhà nước.

T.Nga