Hơn 20 doanh nghiệp đã tham gia tuyển dụng trực tiếp với trên 3.000 vị trí công việc. Các ngành nghề có nhiều chỉ tiêu tuyển dụng là thiết kế đồ họa, trồng trọt, cấp thoát nước, điện lạnh, kế toán, giao hàng, bán hàng, kinh doanh, bảo vệ, may, xuất khẩu lao động sang Nhật…

Người lao động được tư vấn việc làm tại sàn giao dịch
Người lao động được tư vấn việc làm tại sàn giao dịch

Sàn giao dịch việc làm lần này còn có nhiều hoạt động hữu ích dành cho người lao động như: tư vấn - giới thiệu việc làm cho thanh niên, người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản; hội thảo “Hướng nghiệp du học và làm việc tại Nhật Bản”; tư vấn các khóa học nghề và cắt tóc miễn phí...

Tin-ảnh: T.Phước