Riêng CĐ tổng công ty cũng đã tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa công nhân Công ty Bò Sữa và ban giám đốc tổng công ty. Buổi đối thoại đã ghi nhận 11 kiến nghị về điều kiện làm việc, phụ cấp, sáng kiến cải tiến cho doanh nghiệp.

N.Hà