Tám CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo được trao sổ tiết kiệm với trị giá 5 triệu đồng/sổ. Ngoài ra, LĐLĐ quận còn trao 7 sổ tiết kiệm cho con CNVC-LĐ vượt khó học giỏi với số tiền 2 - 4 triệu đồng/sổ. Kinh phí thực hiện chương trình do Công ty CP Đức Khải và Công ty CP Đại Đồng Tiến hỗ trợ.

Trên tinh thần tiết kiệm và chia sẻ, LĐLĐ quận 5 đã vận động các Công đoàn cơ sở mở sổ và xét trao cho CNVC-LĐ khó khăn. Đến nay, đã có 62 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn thực hiện 382 sổ tiết kiệm với số tiền 1,4 tỉ đồng.

H.Đào