40 triệu đồng ủng hộ nhà văn hóa lao động vùng bão - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Triều (trái), Giám đốcCung Văn hóa Lao động TP HCM, trao tiền cho đại diện nhà văn hóa lao động vùng bị thiên tai

Đây là số tiền thu được từ các chương trình văn hóa - nghệ thuật có bán vé do Cung VHLĐ TP HCM tổ chức trong năm 2017. Thông qua món quà nhỏ này, ban giám đốc và tập thể CB-CNV Cung VHLĐ TP muốn chia sẻ cùng các đồng nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.


Tin-ảnh: H.Đào