Các đội trong phần thi thực hành xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn lao động

Các đội trong phần thi thực hành xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn lao động

Ngoài củng cố kiến thức BHLĐ, hội thi còn là dịp để đội ngũ an toàn - vệ sinh viên tại cơ sở học hỏi kinh nghiệm tổ chức bộ máy BHLĐ, từ đó chủ động ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

H.Đào