Theo đó, 5 chương trình lớn của Tháng CN năm 2023 gồm: Chương trình "Đối thoại tháng 5", diễn đàn "CN vì doanh nghiệp (DN), DN vì CN", hoạt động "Cảm ơn người lao động (NLĐ)"; tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; chương trình "Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên"; hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Trên cơ sở định hướng nội dung của 5 chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Công đoàn các cấp tăng cường thiết lập các kênh thông tin để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ và kịp thời phản ánh đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để giải quyết, nhằm góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Thông qua các diễn đàn đối thoại, Công đoàn cơ sở trong DN đề xuất người sử dụng lao động giải quyết các vấn đề NLĐ quan tâm, bức xúc. Đặc biệt, quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của NLĐ.

5 chương trình lớn trong Tháng Công nhân năm 2023 - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn trao quà hỗ trợ công nhân khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: AN KHÁNH

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu các Công đoàn cơ sở rà soát, đẩy mạnh công tác thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Riêng Công đoàn cấp trên cơ sở chủ động phối hợp với các đối tác ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên tổ chức các "Phiên chợ CN", "Tuần lễ bán hàng giảm giá cho NLĐ", "Ngày hội chăm sóc sức khỏe"; tiếp tục ký kết, triển khai hoạt động với các đối tác phúc lợi nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ.

N.Tú