Theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (CB, CC, VC, LLVT) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, CB, CC, VC công tác ở những vùng sẽ có được những quyền lợi cơ bản như sau:

1. Ngay khi đến công tác, nhận ngay trợ cấp một lần

Theo điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, khi lần đầu đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, các CB, CC, VC, LLVT sẽ được trợ cấp ngay một khoản tiền trợ cấp một lần bằng 10 lần mức lương cơ sở. Mức trợ cấp từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng x 10 = 14.900.000 đồng; Mức trợ cấp từ 1-7-2020: 1,6 triệu đồng x 10 = 16 triệu đồng.

Lưu ý: Khi có gia đình đi theo, sẽ được hưởng thêm một khoản trợ cấp bằng 12 lần mức lương cơ sở.

5 quyền lợi cho công chức, viên chức từ ngày 1-12 - Ảnh 1.

Khi lần đầu đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, các CB, CC, VC, LLVT sẽ được trợ cấp ngay một khoản tiền trợ cấp một lần bằng 10 lần mức lương cơ sở

2. Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình
Theo khoản 2, điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP trường hợp cán CB, CC, VC, LLVT có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp: Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số km đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách);

Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

3. Công tác dưới 5 năm, hưởng phụ cấp thu hút

Theo điều 5 của nghị định này, khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn không quá 5 năm, CB, CC, VC, LLVT sẽ được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

4. Công tác từ đủ 5 năm, hưởng phụ cấp công tác lâu năm

Tại điều 5 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định, nếu CB, CC, VC, LLVT công tác từ đủ 5 năm tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở x hệ số.

Cụ thể: Mức 0,5 nếu công tác từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm; Từ nay đến 30-6-2020: Mức phụ cấp = 0,5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng; Từ 1-7-2020: Mức phụ cấp = 0,5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 800.0000 đồng/tháng.

Mức 0,7 nếu công tác từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm. Từ nay đến 30-6-2020: Mức phụ cấp = 0,7 x 1.490.000 đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng; Từ 1-7-2020: Mức phụ cấp = 0,7 x 1.600.000 đồng/tháng = 1.120.000 đồng/tháng.

Mức 1,0 công tác từ đủ 15 năm trở lên. Từ nay đến 30-6-2020: Mức phụ cấp = 1 x 1.490.000 đồng/tháng = 1.490.000 đồng/tháng; Từ 1-7-2020: Mức phụ cấp = 1 x 1.600.000 đồng/tháng = 1.600.0000 đồng/tháng.

5. Hưởng phụ cấp chuyển vùng nếu công tác đủ 10 năm

Nếu công tác từ đủ 10 năm trở lên tại vùng đặc biệt khó khăn, CB, CC, VC, LLVT khi chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Trong đó, mỗi năm công tác được tính bằng ½ mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp lãnh đạo cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Nghị định 76/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1-12-2019.

H.Lê