Tuy nhiên, BHXH Việt Nam cho hay có 5 trường hợp pháp luật cho phép người lao động (NLĐ) nghỉ hưu trước tuổi mà không bị giảm trừ. Cụ thể:

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50-55 tuổi đối với nam, đủ 45-50 tuổi đối với nữ, có 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (Khoản 1, Khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP).

5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị giảm tỉ lệ lương - Ảnh 1.

2. NLĐ tuổi từ đủ 50-55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (Điểm c Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

3. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (Điểm d Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

4. Lao động nam từ đủ 55-60 tuổi, nữ từ đủ 50-55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

5. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 55-60 tuổi đối với nam, đủ 50-55 tuổi đối với nữ và có 20 năm đóng BHXH trở lên (Khoản 2, Khoản 4 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP).

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ vẫn được hưởng lương hưu tính theo số năm đã đóng BHXH của mình mà không bị trừ tỉ lệ do nghỉ hưu trước tuổi.

Tin, ảnh: A.Chi