BHXH Việt Nam cho biết lộ trình đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng theo Quyết định số 241/QĐ-TTG. Đến năm 2021, phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

50% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Chính phủ ban hành quy định bắt buộc đối với người hưởng mới vùng đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Đến năm 2021, người hưởng vùng đô thị hiện đang nhận các chế độ bằng tiền mặt sẽ nhận qua tài khoản cá nhân phù hợp. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đề xuất giải pháp phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân. 

D.Thu