Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay có 75% chi trả lương hưu và gần 100% chi trả trợ cấp xã hội vẫn bằng tiền mặt, trong khi đó 80% chi lương của khu vực nhà nước chi qua tài khoản ngân hàng. Cả nước có khoảng 3,2 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó chi trả bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu người và chi trả cho trên 700.000 người qua tài khoản cá nhân (chiếm gần 30%). Hiện nay, theo quy trình chi trả qua tài khoản thẻ ATM cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được cơ quan bưu điện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được danh sách chi trả từ cơ quan BHXH chuyển sang. Người lao động, thân nhân người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được cơ quan BHXH phối hợp với ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản, thực hiện đối chiếu thông tin, số hiệu tài khoản để chi trả ngay cho người hưởng.

50% người nhận lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản thẻ ATM đã mang lại nhiều tiện ích cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần thiết thực đem lại sự thuận tiện, hài lòng cho người tham gia. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM cũng giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, bảo đảm được an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. 

D.Thu