Theo đó, Tập đoàn Cyberoam sẽ hỗ trợ thiết bị, giáo trình, giảng viên chuyên trách đào tạo về an ninh mạng; phối hợp cùng nhà trường đào tạo chuyên viên an ninh mạng cung ứng cho nhu cầu của xã hội. Chương trình đào tạo theo dạng tín chỉ và được phân bổ theo từng lĩnh vực như: Kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng, phân tích và đánh giá bảo mật mạng, phục hồi thảm họa dữ liệu... Dịp này, Tập đoàn Cyberoam đã trao tặng 500 triệu đồng học bổng cho sinh viên iSPACE .

H.Vân