BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 4 điều 2 Luật BHXH 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn (khoản 1 điều 87 Luật BHXH 2014). Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Hiện nay, có tất cả 6 phương thức tham gia mà bà có thể lựa chọn: Đóng hằng tháng; đóng 3 tháng/lần; đóng 6 tháng/lần; đóng 12 tháng/lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm. Người tham gia BHXH chỉ cần cung cấp thông tin, hoàn thiện tờ khai và nộp tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú hoặc các đại lý thu BHXH, UBND xã phường (nơi tạm trú hoặc thường trú).