TP cũng đã đưa 222 lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, 377 người đi làm việc tại Đài Loan và đưa 60 lao động diện nghèo đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, TP đã triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho 2.818 lao động nông thôn. Qua khảo sát, đến cuối năm 2011, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề của TP là 61%.

Năm qua, TP có 71.819/75.126 lao động đăng ký thất nghiệp đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 1,6 lần so năm 2010. Năm 2012, dự kiến TP giải quyết việc làm cho 265.000 người, nâng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề lên 64%, giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 4,9%.

K.Linh