Với chủ đề “Bác Tôn với biển đảo quê hương”, hội thi nhằm tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, những tình cảm của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng, biển đảo quê hương. Thông qua hội thi, các em sẽ nhận thức về tình yêu biển đảo quê hương, từ đó có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tr.Hoàng