Năm qua, dù phải tập trung di dời nhà xưởng về KCN Tân Đức (Long An) nhưng tổng công ty vẫn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống người lao động. Tập thể lao động đã thực hiện 641 sáng kiến cải tiến, làm lợi gần 15 tỉ đồng. Dịp này, tổng công ty đã khen thưởng 29 cá nhân có thành tích xuất sắc.
H.Nga