Thực trạng lao động khu vực phi chính thức của TP HCM được nhiều đại biểu quan tâm. 93% lao động khu vực này là người nhập cư. Số lao động qua đào tạo nghề chỉ chiếm 5,7%, lao động có trình độ dưới phổ thông chiếm tới 69,7%.

Lao động khu vực phi chính thức cần TP hỗ trợ để ổn định cuộc sống

Lao động khu vực phi chính thức cần TP hỗ trợ để ổn định cuộc sống

Thu nhập của số lao động nêu trên chỉ từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, như: việc làm bấp bênh, không có hợp đồng lao động…

Nhiều chuyên gia cho rằng TP HCM cần tạo thêm việc làm trong lĩnh vực du lịch, hỗ trợ vốn, có hình thức bồi dưỡng nghề nghiệp phù hợp cho lao động phi chính thức.

Tin-ảnh: H.Nhung