Đây là những CNVC-LĐ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và các chủ doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn có nhiều hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ.

H.Đào