Hội thảo do Hiệp hội Các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật tổ chức tại Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn ngày 30-3.

Theo các đại biểu, nguyên nhân dẫn đến sự cách biệt giữa đào tạo và sử dụng là do các trường chưa gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng của xã hội, chưa có thông tin dự báo chính xác… Hệ quả: Khoảng 70% kiến thức sinh viên học ở trường không thể sử dụng vào công việc. Các đại biểu đề xuất: Việc giao chỉ tiêu cho các trường phải căn cứ vào nhu cầu, doanh nghiệp cần tạo điều kiện cho sinh viên thực tập.

N.Huỳnh