Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ IX và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp của CNVC-LĐ cho hoạt động CĐ quận giai đoạn 2018-2023. Trên cơ sở đó, đại biểu đã thống nhất xác định khẩu hiệu hành động, các chương trình hoạt động trọng tâm và các chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới. Cụ thể đến năm 2023, CĐ quận sẽ kết nạp thêm 8.000 đoàn viên; giới thiệu 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng; phấn đấu 100% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; 75% CĐ cơ sở tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; mỗi năm tổ chức ít nhất một hội thi tay nghề...

75% CĐ cơ sở tổ chức đối thoại - Ảnh 1.

Thường trực LĐLĐ quận Gò Vấp nhận cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ TP HCM

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐ quận nhiệm kỳ 2018-2023 với 27 thành viên. Bà Nguyễn Thị Bạch Yến đã được bầu lại làm chủ tịch LĐLĐ quận. 

Tin-ảnh: N.Hoàng