Năm qua, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh được 2.023.000 người (đạt 113,7% so với kế hoạch). Trong tổng số học viên đăng ký học nghề có 1.518.000 người tốt nghiệp, trong đó có 79% học viên có việc làm.

Học viên đang thực hành tại cơ sở Dạy nghề
Học viên đang thực hành tại cơ sở Dạy nghề

Mục tiêu trong năm 2015, ngành dạy nghề sẽ tuyển sinh mới 2.321.000 học viên. Ngoài ra, Tổng cục Dạy nghề sẽ tập trung xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp và triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.

N.Huỳnh