Từ năm 2013 đến nay, CĐ tổng công ty đã mở 2 đợt học tập chính trị cho 128 CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, CĐ còn phối hợp cùng chính quyền mở 77 lớp học lý thuyết, thi tay nghề thợ giỏi ngành in với 807 lượt công nhân tham gia; mở 22 khóa học tập nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo cho 315 CNVC-LĐ; hiện có 200 người đang theo học bổ túc văn hóa. Bên cạnh đó, CĐ tổng công ty và các CĐ cơ sở còn tổ chức các hội thi tay nghề, nâng cao nghiệp vụ cho CNVC-LĐ như thi tin học văn phòng, chiếu phim giỏi, bán hàng giỏi...

CNVC-LĐ tham gia Hội thi Tin học văn phòng do Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức
CNVC-LĐ tham gia Hội thi Tin học văn phòng do Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức
Tin-ảnh: N.Hà