Các khoản này chiếm từ 20%-25% thu nhập của NLĐ (tùy vùng). Kết quả khảo sát cũng cho thấy 57,6% số NLĐ làm thêm trung bình là 33,7 giờ/tháng với số tiền có được là 1,2 triệu đồng. 84,4% NLĐ cho biết muốn làm thêm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, số còn lại phải làm thêm theo sắp xếp của doanh nghiệp.

84,4% NLĐ muốn làm thêm để tăng thu nhập - Ảnh 1.

Công nhân dệt may phải làm thêm trung bình 33,7 giờ/tháng

Theo PGS-TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn, phần lớn các khoản thu nhập NLĐ phải trang trải cho cuộc sống hằng ngày, chủ yếu là phục vụ đời sống vật chất mà chưa có điều kiện chăm lo về đời sống tinh thần. 

Tin-ảnh: T.Ngôn