Các thí sinh làm bài thi thực hành trên máy tính trong thời gian 45 phút. Nội dung thi gồm các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân sách và tài chính xã, lập báo cáo tài chính trên máy vi tính. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp thi bằng chương trình tin học kế toán hành chính sự nghiệp IMAS 8.0; khối phường thi bằng chương trình tin học kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA 5.5. Ban tổ chức sẽ trao 18 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc.

Thí sinh thi thực hành trên máy vi tính
Thí sinh thi thực hành trên máy vi tính
Tin-ảnh: T.Nga