Lớp do Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Học viện Cán bộ TP HCM tổ chức, khai giảng vào ngày 26-4-2014, gồm 91 học viên. Học viên của lớp cao cấp chính trị phần lớn là những cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của TP.

Kết thúc khóa học, có 4 học viên đạt loại giỏi, 81 học viên đạt loại khá và 6 học viên đạt loại trung bình - khá.

PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực II, trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực II, trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Tin-ảnh: C.Lê