Đến năm 2006, trường này được sáp nhập thành Cơ sở II của Trường Đại học Lao động - Xã hội. Từ năm học 2007-2008, trường được phép tuyển sinh đại học chính quy. Nhà trường đang đào tạo gần 7.000 sinh viên, trong đó hệ chính quy là 5.196 sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với các địa phương mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn cho hơn 40.000 lượt học viên là cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp tặng bằng khen của bộ cho các cá nhân xuất sắc
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp tặng bằng khen của bộ cho các cá nhân xuất sắc

Trường Đại học Lao động - Xã hội Cơ sở II hiện có 215 cán bộ - giảng viên - công nhân viên, trong đó 157 người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 93% sinh viên của trường tốt nghiệp đã có việc làm, trong đó trên 70% có việc làm phù hợp chuyên môn đào tạo. Nhân dịp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong xây dựng, phát triển nhà trường.

Tin-ảnh: H.Vân